Tag: Korea

KOREA Shock Price เที่ยวเกาหลีในราคาสุดคุ้ม

-26% KOREA Shock Price เที่ยวเกาหลีในราคาสุดคุ้ม

เที่ยวเมืองอาซาน  เส้นทางใหม่ โซลทาวเวอร์ + สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ช้อปปิ้งเมียงดง - ปั่นเรลไบค์    วันที่ 1 ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เกาหลีใต้ วันที่ 2 เมืองอินชอน - เมืองอาซาน - ปั่นเรลไบท์ - สวนพฤษศาสตร์ แห่งเมืองอาซาน -หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ...

ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศเกาหลี

ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศเกาหลี

เกาหลี ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี ระหว่างทะเลตะวันออก (East Sea) ใกล้ๆ กับญี่ปุ่น กับทะเลเหลือง (Yellow Sea) ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ที่บริเวณเส้นขนานที่ 38 โดยมีเขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone : DMZ) หรือพันมุนจอม (Panmunjeom) คั่นกลางไว้ ด้านเหนือปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ คือ เกาหลีเหนือ โดยมีรัสเซียหนุนหลัง ...