Tag: KOKORO SAKURA 5D 3 N

KOKORO SAKURA

-36% KOKORO SAKURA

                           ชมทุ่งคาโนร่าท่ามกลางซากุระนับพันต้น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสุดฟินส์                วันที่ 1  กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โอชิโนะฮะไก - โกเท็มบะ - พิเศษ เมนูขาปูยักษ์ ไม่อั้น และอาบน้ำแร่  วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ...