Tag: โชว์

มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

-36% มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย+วัดผู่-สวนหยวนหมิงชิงหยวน ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล+ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอล วันที่ 1  กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย  วันที่ 2 ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถอสวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์        ...