Tag: เลสโก สาวน้อยร้อยแรงม้า

เลสโก สาวน้อยร้อยแรงม้า เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์

-70% เลสโก สาวน้อยร้อยแรงม้า เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์

               เมนูซีฟูู๊ต และกุ้งมังกร พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติบนบานาฮิลล์                ตสะพานมังกร - สพานแห่งความรัก - ชมวิวแม่น้ำฮาน - กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - บานาฮิล์  - สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค - สวนดอกไม้แห่งความรัก - สพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDE - โรงเก็บไวน์ - ตลาดฮาน - ...