Tag: เลสโก สละโสดตัวแม่

ไต้หวัน เลสโกสละโสดตัวแม่ 5วัน 3คืน

ไต้หวัน เลสโกสละโสดตัวแม่ 5วัน 3คืน

เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน - เสี่ยวหลงเป่า ซีฟูดไต้หวัน แถมฟรีโคมขงหมิง 1โคม/2ท่าน  วัดหลงซาน - วัดเสี่ยไห่เถิงหลวง - วัดเหวิ่นวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  หมู่บ้านสายรุ้ง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ชมตึกไทเป 101  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ...