Tag: เมืองหลังคาโลกอินโดจีน

TIM FRESHY HANOI SAPA 5 วัน 4 คืน

TIM FRESHY HANOI SAPA 5 วัน 4 คืน

ชื่นชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน ผ่อนคลายกับสายน้ำ ที่น้ำตก SILVER WATER FALL คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำถนน 36 สาย วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ- ฮานอย ...