Tag: เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ป่าไผ่อาราชิยามา่า ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ีรักใสๆ ใบไม้หลากสี เที่ยวญี่ปุ่นเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

-31% ีรักใสๆ ใบไม้หลากสี เที่ยวญี่ปุ่นเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

                                               เมืองเก่าทาคายาม่า  - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ                                     ป่าไผ่อาราชิยาม่า  ช้อปปิ้งอิออน                                      วันที่ 1 กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2 โอซาก้า - เกียวโต - ป่าไผ่อาราชิยาม่า ...