Tag: เที่ยวเกาะเชจู

TIM JEJU JOY PLUS

-39% TIM JEJU JOY PLUS

ยอดเขาซองซัน โอชุงบง - อุทยานฮัลลาซาล - ยงดูอัม(โขดหินหัวมังกร) ฮัลโหลคิตตี้ - วัดซันบังซา-สวนส้มเชจู-  บลูเฮาส์ - พระราชวังชางดอก ไร่ชาโอซุลล็อก - ช้อปปิ้งเจจูดาวทาวน์ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ   วันที่ 1 ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 2 ฮัลโหลคิตตี้เกาะเชจู -  ...