Tag: เที่ยวฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี

HOKKAIDO SEASON CHANGE 5D3N

-36% HOKKAIDO SEASON CHANGE 5D3N

      ชมคลองโอตารุ    ชมวิวเขื่อนโฮเฮเคียว    HELLO KITTY CAFE    MITSUI OUTLET     โรงงานช็อคโกแล็ต      ช้อปปิ้งใจกลางเมือง วันที่ 1  กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่  (ฮอกไกโด)  วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่  - โจซังเค - เขื่อนโฮเฮเคียว - น้ำตกชิโระโตะโนะ  ทาคิ  -  IWATO KANNONDO ...