Tag: เที่ยวจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ้งหวง ZCSX19 6D5N

จีน ฉางชา จางเจีย เฟิ่นหวง

-46% จีน ฉางชา จางเจีย เฟิ่นหวง

                                         พิเศษ !! นั่งเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง และนั่งกระเช้าชมยอดเขาเทียนเหมินซาน  เมืองโบราณ เฟิ่งหวง  - ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง - ชมวิวและแสงสีเสียงเฟิ่งหวง - เทียนเหมินซาน                       ( รวมอุทยาน + กระเช้า )- จางเจี๋ยเจี๋ยไอซ์        และสโนว์เวิด์ล ...