Tag: เทียวเกาหลี ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ ซอรักซัน 2562

เกาหลี ซอรัก โซล (เลทโก ฮิตซอรัก)

-38% เกาหลี ซอรัก โซล (เลทโก ฮิตซอรัก)

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ  อุทยานแห่งชาติ ซอรักซัน   วัดชินฮึงซา            โซลทาวเวอร์  -  สวนสนุก  EVERLAND - พระราชวังชางดอกคุง        ตลาดดังเมียงดง - ตลาดทงแดมุน - ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยอีฮวา  วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินอินชอน วันที่ 2 สนามบินอินชอน -  เกาะนามิ -  ...