Tag: ฮ่องกง

ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศฮ่องกง

ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศฮ่องกง

ฮ่องกง เป็นเสมือนประตูที่เปิดไปสู่ประเทศจีน เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร และเป็นแหล่งช้อปปิ้งในเกาะแห่งนี้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะเวียน ได้เสมอ ทุกคนคงทราบดีงความคึกคักในตัวเมือง แต่น้อยคนนัก ที่จะรู้ถึงมุมที่แสนเงียบสงบ ซึ่งจริงๆ แล้วมีอยู่ทั่วไป มุมที่ดูเหมือนเวลาจะหยุดอยู่กับที่ ...