Tag: ฮ่องกง นองปิง ม่าเก๊า 3วัน 2คืน

ฮ่องกง นองปิง ม่าเก๊า 3 วัน 2คืน

-42% ฮ่องกง นองปิง ม่าเก๊า 3 วัน 2คืน

                                   วัดโว่หลิน - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์                         ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) /  “วัดแชกงหมิว”                        วัดหวังต้าเซียน - CITYGATE OUTLETS                      วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล                           THE PARISIAN  ...