Tag: ห้างอิออนพลาซ่า

HOKKAIDO PINKMOSS88

-3% HOKKAIDO PINKMOSS88

ชมซากุระ+ชมดอกพิงส์มอส พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี+ชมดอกTULIP SUZURAN PARK  อนุสรณ์สถานโทดะ+อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าห้างอิออนพลาซ่า วันที่ 1  กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)-ชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น  วันที่ 2 โรงงานช็อกโกแลต-เมืองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA-อิออน ...