Tag: หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

TIM SNOW WALL KOMATSU – TAKAYAMA (5 วัน 3 คืน)

TIM SNOW WALL KOMATSU – TAKAYAMA  (5 วัน 3 คืน)

สัมผัสกับคุโรเบะอัลไฟน์รูท เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ SNOW WALL เพลิดเพลินกับการเดินชมสวน เคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เที่ยวครบทุกไฮไลท์  วัดเซ็นโคจิ ปราสาทมัตสึโมโต้  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ตลาดโอมิโจอิจิบะ ฟาร์มวาซาบิ อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ...