Tag: หงสาวดี

Myanmar เที่ยวพม่า

-17% Myanmar เที่ยวพม่า

เที่ยวพม่า - ย่างกุ้ง  หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย  วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ) - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) วันที่ 2 ...