Tag: สวนส้มไร้เมล็ด

Korea JeJu Super Save เที่ยวเชจู เดือนกุมภาพันธ์

-11% Korea JeJu Super Save เที่ยวเชจู เดือนกุมภาพันธ์

    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด      หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป -  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร   ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู   วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ ...

TIM JEJU JOY PLUS

-39% TIM JEJU JOY PLUS

ยอดเขาซองซัน โอชุงบง - อุทยานฮัลลาซาล - ยงดูอัม(โขดหินหัวมังกร) ฮัลโหลคิตตี้ - วัดซันบังซา-สวนส้มเชจู-  บลูเฮาส์ - พระราชวังชางดอก ไร่ชาโอซุลล็อก - ช้อปปิ้งเจจูดาวทาวน์ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ   วันที่ 1 ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 2 ฮัลโหลคิตตี้เกาะเชจู -  ...