Tag: วัดเจ้าแม่กวนอิม

มาเก๊า ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 3 วัน 6,996

-22% มาเก๊า  ฮ่องกง  เวเนเชี่ยน  3 วัน 6,996

                                  มาเก๊า  ฮ่องกง  เวเนเชี่ยน  3 วัน             ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว” ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ...

4วัน มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน

-65% 4วัน มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน

มาเก๊า+จูไห่ วิหารเซนต์พอล+วัดเจ้าแม่กวนอิม     Fisher Girl+โชว์น้ำพุเต้นระบำ+ช็อปปิ้งก๋งเป๋ย                                                                                      วันที่ 1 สนามบินอู่ตะเภา – มาเก๊า – จูไห่                                                                 วันที่ 2 จูไห่ – ...