Tag: วัดอาซากุสะ

HAPPY JAPAN งานดี

-50% HAPPY JAPAN งานดี

                                               ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น                             วัดอาซากุสะ-  ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ                           ล่องเรือโจรสลัด-หุบเขาโอวาคุดานิ - วนอุทยานฮาโกเน่ -                                       บุปเฟ่ท์ขาปู ...

TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

-13% TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

                                        "เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์"                    สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น                  เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ  วัดอาซากุสะ        ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ...

TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ

-31% TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ

                                               ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น                             วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ                                   ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์                                     อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON ...

Japan ทัวร์ญี่ปุ่นเทศกาลชมดอกไม้

-7% Japan ทัวร์ญี่ปุ่นเทศกาลชมดอกไม้

เทศกาลชมดอกไม้ - ดอกวิสทีเรีย - ชิบะชากุระ  วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ภูเขาไฟฟูจิ สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ ช้อปปิ้งชินจูกุ - อาเมโยโกะ โอไดบะ กันดั้ม ตัวใหม่ วันที่ 1 ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ...