Tag: ร้านบัวหิมะ

มาเก๊า ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 3 วัน 6,996

-22% มาเก๊า  ฮ่องกง  เวเนเชี่ยน  3 วัน 6,996

                                  มาเก๊า  ฮ่องกง  เวเนเชี่ยน  3 วัน             ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว” ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ...