Tag: ร้านบัวหิมะ ร้านหยก

มาเก๊า จูไห่ 77

มาเก๊า จูไห่ 77

มาเก๊า+วัดอาม่า+รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า+ด่านกงเป่ย+จูไห่                  พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์ ม่านน้ำ 3 มิติ และ เมนูเป็ดปักกิ่ง                                                                                       วันที่ 1  กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า - ...

มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

-36% มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย+วัดผู่-สวนหยวนหมิงชิงหยวน ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล+ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอล วันที่ 1  กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย  วันที่ 2 ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถอสวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์        ...