Tag: ฟูจิ

Jjapan ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าซากุระ

-26% Jjapan ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าซากุระ

ชมซากุระ ณ สวนอุโนะ ภูเขาไฟฟูจิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ  วัดอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี-  TOKYO DISNEYLAND(FREE DAY OPTIONAL) ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน ช้อปปิ้งชินจูกุ - อาเมโยโกะ โอไดบะ กันดั้ม ตัวใหม่ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS   วันที่ 1 ท่าอากาศดอนเมือง ...