Tag: พิพิธภัณฑ์ชา O’SULLOC

TIM JEJU PLUS + JOY SPRING 4 DAYS 2 NIGHTS

TIM JEJU PLUS + JOY SPRING  4 DAYS 2 NIGHTS

HELLO KITTY ISLAND – พิพิธภัณฑ์ชา O’SULLOC  โชว์กายกรรม (FANTASTIC SHOW) วัดซันบังซา – ซองอัคซาน - ยอดเขาซองซานอิลจุลบง ทุ่งดอกเรป-AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์น้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –ร้านเครื่องสำอาง  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติเกาะเชจู- ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร ...