Tag: พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค

HOT Promotion JeJu Spaing

-62% HOT Promotion JeJu Spaing

ฮัลโหล คิตตี้ เชจู - น้ำตกชอนจียอน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ ชายหาดวอลจองรี - ศูนย์เครื่องสำอาง - ดาวทาวน์เมืองเชจู วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 2 ฮัลโหลคิตตี้เชจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค วันที่ 3 ...

Korea JeJu Super Save เที่ยวเชจู เดือนกุมภาพันธ์

-11% Korea JeJu Super Save เที่ยวเชจู เดือนกุมภาพันธ์

    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด      หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป -  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร   ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู   วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ ...