Tag: พม่า

Myanmar เที่ยวพม่า

-17% Myanmar เที่ยวพม่า

เที่ยวพม่า - ย่างกุ้ง  หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย  วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ) - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) วันที่ 2 ...

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

-7% พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ชม เจดีย์โตบาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ ...