Tag: นั่งรถรางพีคแทรม

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน

-24% ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน

นั่งกระเซ้าลอยฟ้า+สักการะพระนองปิง นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเมืองฮ่องกง -ช็อปปิ้ง 2 ย่านดัง จิ่ม ซ่า จุ่ย และ เลดี้ มาร์เก็ต เสริมโชคดวงชะตา กับ สิ่งศักดิ์คู่เมืองฮ่องกง -สักการะเจ้าแม่กวนอิม ผูกด้ายแดง ขอความรัก วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet วันที่ 2 ...