Tag: ทุ่งดอกลาเวนเดอร์

TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

-13% TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

                                        "เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์"                    สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น                  เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ  วัดอาซากุสะ        ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ...