Tag: ดอกวิสทีเรีย

Japan ทัวร์ญี่ปุ่นเทศกาลชมดอกไม้

-7% Japan ทัวร์ญี่ปุ่นเทศกาลชมดอกไม้

เทศกาลชมดอกไม้ - ดอกวิสทีเรีย - ชิบะชากุระ  วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ภูเขาไฟฟูจิ สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ ช้อปปิ้งชินจูกุ - อาเมโยโกะ โอไดบะ กันดั้ม ตัวใหม่ วันที่ 1 ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ...