Tag: ญี่ปุ่น

Japan ทัวร์ญี่ปุ่นเทศกาลชมดอกไม้

-7% Japan ทัวร์ญี่ปุ่นเทศกาลชมดอกไม้

เทศกาลชมดอกไม้ - ดอกวิสทีเรีย - ชิบะชากุระ  วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ภูเขาไฟฟูจิ สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ ช้อปปิ้งชินจูกุ - อาเมโยโกะ โอไดบะ กันดั้ม ตัวใหม่ วันที่ 1 ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ...

Jjapan ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าซากุระ

-26% Jjapan ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าซากุระ

ชมซากุระ ณ สวนอุโนะ ภูเขาไฟฟูจิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ  วัดอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี-  TOKYO DISNEYLAND(FREE DAY OPTIONAL) ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน ช้อปปิ้งชินจูกุ - อาเมโยโกะ โอไดบะ กันดั้ม ตัวใหม่ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS   วันที่ 1 ท่าอากาศดอนเมือง ...

TIM RED HOT JAPAN

-36% TIM RED HOT JAPAN

        ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องทะเลสาปอาชิ - วัดอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี-  TOKYO DISNEYLAND(FREE DAY OPTIONAL) ช้อปปิ้งชินจูกุ+ วาไรตี้เมนูบุฟเฟ่ท์ขาปูยักษ์ฉบับญี่ปุ่น   วันที่ 1 ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2 ...

ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะ ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะต่าง ๆ กว่า 6,800 เกาะ เรียงรายเป็นแนวยาว จากด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ของมหาสมุทรแปซิฟิก และตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ "ดินแดนอาทิตย์อุทัย" ญี่ปุ่น มีขนาดเล็กกว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าประมาณ 2 เท่า ประกอบไปด้วยเกาะหลัก 4 ...