Tag: ช้อปปิ้งชินจุกุ

TOKYO FUJI SAKURA เข้าวิน 4วัน 3คืน

-31% TOKYO FUJI SAKURA เข้าวิน 4วัน 3คืน

                      ชมซากุระที่สวยที่สุดในโตเกียว   หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซากุสะ             ช้อปปิ้งชินจูกุ  -   ออนเซ็น ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น วันที่ 1  กรุงเทพ - โตเกียว นาริตะ วัดอาซากุสะ - พิเศษ !!  เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น และอาบน้ำแร่ วันที่ 2 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 ...

TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

-13% TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

                                        "เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์"                    สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น                  เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ  วัดอาซากุสะ        ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ...

TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ

-31% TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ

                                               ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น                             วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ                                   ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์                                     อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON ...