Tag: ชินจุกุ

HAPPY JAPAN งานดี

-50% HAPPY JAPAN งานดี

                                               ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น                             วัดอาซากุสะ-  ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ                           ล่องเรือโจรสลัด-หุบเขาโอวาคุดานิ - วนอุทยานฮาโกเน่ -                                       บุปเฟ่ท์ขาปู ...