Tag: กำแพงหิมะ กุโจ

โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ มัสซึโมโต้ 4D3N

-18% โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ มัสซึโมโต้ 4D3N

โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ มัตสึโมโต้ *กำแพงหิมะ Snow Wall 4วัน 3คืน*                        พักกิฟุ 1คืน มัตสึโมโต้ 1คืน กุโจ (ออนเซ็น) 1คืน วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – กิฟุ วันที่ 2 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  - ...