วิธีการชำระเงิน

การจองและการชำระเงิน

 

การจองทัวร์ กรุณาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดชำระให้ (INVOICE)

กรุณาตรวจสอบชื่อเซลฝ่ายขาย ผ่านเว็บไซด์  http://www.TimplusTravel.com หรือโทรตรวจสอบที่สำนักงาน โทร. 02-932-9359

 

ใบแจ้งยอดชำระ (INVOICE)

กรุณาชำระมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่ง / และชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข

ก่อนการชำระเงิน จะต้องได้รับใบแจ้งยอดชำระ (INVOICE) ก่อนทุกครั้ง พร้อมเอกด้วยสารหนังสือรับรองของบริษัทฯ

เลขที่ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัท 11/08049 เพื่อได้ตรวจสอบที่ตั้ง และข้อมูลของบริษัทให้ชัดเจน

หากชำระแล้ว กรุณาติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง

 

บัญชีโอนเงิน / เช็คสั่งจ่าย

การชำระค่าทัวร์ ต้องโอนเข้าบัญชี หรือเช็คสั่งจ่ายในนามของบริษัท หรือในนามของกรรมการของบริษัท เท่านั้น

ชื่อบัญชี นางสาว พิมพ์สุภัค สุทิน

acc-bank

 

 

 

 

 

[wpsm_divider top=”20px” bottom=”20px” style=”clear”]

แจ้งการชำระ เก็บหลักฐานการชำระเงิน

กรุณาส่งหลักฐาน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วในทันที และเก็บหลักฐานการโอน, ใบเสร็จรับเงินของบริษัท จนกว่าจะได้เดินทางแล้ว

 

*** โปรดระวัง มิจฉาชีพ หรือผู้แอบอ้าง

กรุณาตรวจสอบบัญชีโอนเงินให้ถูกต้อง ตามหนังสือรับรองบริษัท โดยมีกรรมการเพียงคนเดียวเท่านั้น คือ นางสาวพิมพ์สุภัค สุทิน

กรณีลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ลูกค้าสามารถมาชำระเงิน ที่สำนักงาน คลิ๊กดูที่อยู่และแผนที่

และทางเราไม่มีการออกไปเก็บเงินสด นอกสถานที่ นอกจาก รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามบริษัทหรือกรรมการเท่านั้น