Timplus Travel

อุณหภูมิประเทศเกาหลี
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
โปรแกรมทัวร์ล่าสุด 2019
TIM HAPPY WINTER SPECIAL 9- 12 DEC (By XJ)

TIM HAPPY WINTER SPECIAL 9- 12 DEC (By XJ)

เกาะนามิ - ENJOOY สกี  โซลทาวเวอร์ + สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-  บลูเฮาส์ - พระราชวังชางดอก ช้อปปิ้งมยองดง ...
TIM TAIWAN OCTOBER-MARCH 2017

TIM TAIWAN OCTOBER-MARCH 2017

เถาหยวน - วัดจงไถฉานซื่อ - ผูลี่- ทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -  เฟิงเจี่ยไนซ์มาเก็ต ...

18,888 22,888

TIM JEJU JOY PLUS

TIM JEJU JOY PLUS

ยอดเขาซองซัน โอชุงบง - อุทยานฮัลลาซาล - ยงดูอัม(โขดหินหัวมังกร) ฮัลโหลคิตตี้ - วัดซันบังซา-สวนส้มเชจู-  บลูเฮาส์ ...

8,900 14,500

TIM TRENDY AUTUMM

TIM TRENDY AUTUMM

เกาะนามิ - TEDDY BEAT MUSUEM -ซอรักซาน  - วัดชินฮึงซา โซลทาวเวอร์ + สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-  บลูเฮาส์ - ...

16,900 18,900

TIM RED HOT JAPAN

TIM RED HOT JAPAN

        ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องทะเลสาปอาชิ - วัดอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี-  TOKYO ...

17,999 27,999

TIM KOREA AUTUMM SPEICIAL CHOCK PRICE

TIM KOREA AUTUMM SPEICIAL CHOCK PRICE

เกาะนามิ-อุทยานแห่งชาติซอรักซัน-วัดชินฮึงซา ทำคิมจิ + ชุดฮันบก- สวนสนุก EVERLAND เต็มอิ่ม( 5 ชม) ...

13,800 15,900

KOREA SUPER SAVE

KOREA SUPER SAVE

หมู่บ้านเทพนิยายเกาหลี – เกาะนามิ CHINA TOWN - สวนสนุก EVERLAND ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE ...

14,900 16,900

ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER

ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER

  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์มากมาย ที่ PAJU PREMIUM OUTLET แบรนด์ชั้นนา ลด 50 – 70 % สนุกย้อนวันกับเครื่องเล่นนานาชนิด ...

14,900-

Group Tour Gallery

ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยรังสิตวัน เวลา ที่เดินทาง 9-13 กันยายน 2558

บริษัทเสื้อผ้า A2 ท่องเที่ยวเกาหลี 10-14 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 40 คน

แอ๊กซ่าประกันภัย ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ ท่องเที่ยวเกาหลี 13-17 พ.ย. 2558

มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ท่องเที่ยวเกาหลี 22-26 ก.พ. 2559 จำนวน 35 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถต์ วิทยาเขตน่าน ท่องเที่ยวกระบี่ 10-12 ก.พ. 2559 จำนวน 54 คน

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจให้เราดูแล