12-16 เม.ย. คณาจารย์โรงเรียนชลราษฏร์อำรุง จ.ชลบุรี เที่ยวชมซากุระ ณ เกาหลีใต้

12-16 เม.ย. คณาจารย์โรงเรียนชลราษฏร์อำรุง จ.ชลบุรี เที่ยวชมซากุระ ณ เกาหลีใต้

12-16 เม.ย. คณาจารย์โรงเรียนชลราษฏร์อำรุง จ.ชลบุรี เที่ยวชมซากุระ ณ เกาหลีใต้