บรรยากาศชิคๆชิวๆ ต้อนรับลมหนาวในอุณหภูมิ-2 องศา ณ เกาหลี..วันหยุดรัฐธรรมนูญ 9-12 ธันวาคม 2559

บรรยากาศชิคๆชิวๆ ต้อนรับลมหนาวในอุณหภูมิ-2 องศา ณ เกาหลี..วันหยุดรัฐธรรมนูญ 9-12 ธันวาคม 2559

บรรยากาศชิคๆชิวๆ ต้อนรับลมหนาวในอุณหภูมิ-2 องศา ณ เกาหลี..วันหยุดรัฐธรรมนูญ 9-12 ธันวาคม 2559