TIM Audition Tour ร่วมกับ นานา โมเดลลิ่ง พาน้องๆวัยรุ่นไทยไปออดิชั่นร้องและเต้น ณ ค่าย JYP & SM และพบศิลปินฝึกหัดไทย ค่ายดัง พร้อมเรียนเต้น ณ เกาหลี 12-16 ตค. 2559

TIM Audition Tour ร่วมกับ นานา โมเดลลิ่ง พาน้องๆวัยรุ่นไทยไปออดิชั่นร้องและเต้น ณ ค่าย JYP & SM และพบศิลปินฝึกหัดไทย ค่ายดัง พร้อมเรียนเต้น ณ เกาหลี 12-16 ตค. 2559

TIM Audition Tour ร่วมกับ นานา โมเดลลิ่ง พาน้องๆวัยรุ่นไทยไปออดิชั่นร้องและเต้น ณ ค่าย JYP & SM และพบศิลปินฝึกหัดไทย ค่ายดัง พร้อมเรียนเต้น ณ เกาหลี 12-16 ตค. 2559