Category: Turky

เลทส์โกทิวลิปฮิปปี้ ประเทศตุระกี

-39% เลทส์โกทิวลิปฮิปปี้ ประเทศตุระกี

                           พิเศษ!! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมความงามภายในสุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ทะเลสาบเกลือ เมืองใต้ดิน  - สวนทิวลิป - สวนผีเสื้อ - หุบเขาอุชิชาร์ - ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเอฟิซูส - พระราชวังโดมาบาเช่ร์ - อโคโพลิส - บ้านพระแม่มารี ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - เมืองโบราณเฮียบาโพลิส - ...