ฮ่องกง

                                   วัดโว่หลิน - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์                         ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) /  “วัดแชกงหมิว”         ...

                                  มาเก๊า  ฮ่องกง  เวเนเชี่ยน  3 วัน             ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว” ...

มาเก๊า+จูไห่ วิหารเซนต์พอล+วัดเจ้าแม่กวนอิม     Fisher Girl+โชว์น้ำพุเต้นระบำ+ช็อปปิ้งก๋งเป๋ย                                                         ...

มาเก๊า+วัดอาม่า+รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า+ด่านกงเป่ย+จูไห่                  พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์ ม่านน้ำ 3 ...

ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย+วัดผู่-สวนหยวนหมิงชิงหยวน ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล+ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอล วันที่ 1 ...

นั่งกระเซ้าลอยฟ้า+สักการะพระนองปิง นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเมืองฮ่องกง -ช็อปปิ้ง 2 ย่านดัง จิ่ม ซ่า จุ่ย และ เลดี้ มาร์เก็ต เสริมโชคดวงชะตา กับ ...

ฮ่องกง เป็นเสมือนประตูที่เปิดไปสู่ประเทศจีน เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร และเป็นแหล่งช้อปปิ้งในเกาะแห่งนี้ ...