พม่า

                             พระมหาเจดีชเดวากอง - เจดีชเวมอดอร์                              ขอพรพระเทพทันใจ - พระนอนตาหวาน วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ...

                              สักการะ 9 สถานศักดิ์สิทธิ์ ณ พม่า 2 วัน 1 คืน     1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” ...

เที่ยวพม่า - ย่างกุ้ง  หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ...

สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ชม เจดีย์โตบาทาวน์ ...