Category: Home

อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา 6 วัน 3 คืน

-9% อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน

                                  สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย                       สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี              ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล” วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินจัยปูร์ – เมืองเดลี ...