SUPER SWEET HOKKAIDO

            

           

 

 

    ลั่นระฆัง แห่งความรัก – KIRORO SKI RESORT – นั่งชิงช้าชมบรรยากาศเมืองซัปโปโล 

   ทะเลสาบโทยะ – ลานสกี  KIRORO ski resort – โรงงานช็อกโกเเล็กอิชิยะ

    คลองโอตารุ –     ที่ว่าการฮอกไกโด – ตลาดปลาโจโก – โมอาย         

 

วันที่ 1 

กรุงเทพ – สนามบินชิโตเซ่ ( ฮอกไกโด )

วันที่ 2

สนามบินชิโตเสะ – ทะเลสาบโทยะ – KIRORO สกีรีสอร์ท อิออนมอล์

วันที่ 3

คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โอตารุ อควาเรียม- ดิ้วตี้ฟรี – โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอ้าเล็ท

วันที่ 4

ไทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – อุทยานโมอาย – ย่านเก่าทานุกิโคจิ – NORIA FERRIS WHEEL – JR TOWWER

วันที่ 5

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง)

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

                                          อัตราค่าบริการ  เดือนเมษายน 2563

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

อุณหภูมิ 
16 – 20  เมษายน       2563     25,888.-            7,900 10 ํ – 16 ํc
17 – 21   เมษายน       2563

18 – 22   เมษายน       2563

    25,888            7,900.-              10 ํ – 16 ํc
  19 – 23   เมษายน       2563    25,888.-            7 ,900.-             10 ํ – 16 ํc
 20 – 24     เมษายน       2563

21 – 25     เมษายน       2563

    25,888.-             7 ,900.-            10 ํ – 16 ํc
  22 – 26     เมษายน       2563     25,888.-             7 ,900.-             10 ํ – 16 ํc
23 – 27     เมษายน       2563    25,888.- 7 ,900.- 10 ํ – 16 ํc
24 – 28     เมษายน       2563    25,888.- 7 ,900.- 11 ํ – 16 ํc
   25 – 29     เมษายน       2563   25,888.- 7 ,900.- 12 ํ – 16 ํc
26 – 30     เมษายน       2563    25,888.- 7 ,900.- 12 ํ – 16 ํc
หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

TOKYO FUJI FUKUSHIMA

ซุปตาร์ พิงค์มอส

25,888 35,888