เลทส์โก เชอรี่บอสซั่ม IN KOREA 2563

 

 


           

  

 

พิเศษ !!บุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี – สวนยางแจซิตี้เซ็นฟอร์เรส  – โซลทาวเวอร์ – ทะเลสาบซอกชน – ถนนฮงแด – หมู่บ้านอิกชอนดง                                                  สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด – พระราชวังซางเคียงกุง – ตลาดเมียงดง – เทศกาลดอกจินดัลเร่เขาวอลมิซาน 

  

                 

                                     


วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เกาหลีใต้

วันที่ 2

สวนยางแจซิตี้เซ็นฟอเรส – โซลทาวเวอร์ – ชมดอกซากุระ – ทะเลสาบชอกชน – สวนสนุกเล็ตเต้เวิล์ด – ล้อตเต้ดิ้วตี้ฟรี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

วันที่ 3

ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์โสม – หมู่บ้านโบราณอิกชอนดง – พระราชวังเคียงกุง – คอสเมติก – ตลาดเมียงดง

วันที่ 4

ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู –  พลอยอเมติส – ถนนฮงแด – เทศกาลดอกจินดัลเร่- เขาวอนมิซาน – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาณเก็ต – สนามบินอินซอน

วันที่ 5

สนามบินดอนเมือง

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

อัตราค่าบริการเดือน เมษายน – พฤษภาคม  2563

อัตราค่าบริการ

 

     พีเรียดเดินทาง    ราคาผู้ใหญ่  จอยแลนด์   ไม่      รวม   ตั๋ว       พักเดี่ยว
02 – 06 เมษายน 2563

วันจักกรี

03 – 07 เมษายน 2563

      วันจักกรี

18,999 8,999 5,000
04 – 08 เมษายน 2563

     วันจักรี

17,999 8,999 5,000
05 – 09 เมษายน 2563

     วันจักรี

15,999 8,999  5,000
08 – 12 เมษายน 2563

09 – 13 เมษายน 2563

16,999 8,999 5,000
10 – 14 เมษายน 2563

วันมหาสงกรานต์

11 – 15 เมษายน 2563

วันมหาสงกรานต์

23,999 8,999 5,000
12 – 16 เมษายน 2563

วันมหาสงกรานต์

13 – 17 เมษายน 2563

วันมหาสงกรานต์

 

22,999 8,999 5,000
18 – 22 เมษายน 2563 15,999 8,999 5,000
23 – 27 เมษายน 2563

24 – 28 เมษายน 2563

16,999 8,999 5,000
25 – 29 เมษายน 2563 15,999 8,999 5,000
29 เม.ย.- 03 เม.ย. 2563

     วันแรงงาน

30เม.ย. – 04 เม.ย. 2563

    วันแรงงาน

16,999 8,999 5,000


หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

เลทส์โกเชอร์รี่บอสซั่ม IN KOREA 2563

ชมดอกซากุระบาน ที่เกาหลี่สุดโรแมนติก

15,999 25,999