เลสโก โอ้โห ไอซ์ฟิชชิ่ง KOREA

 

 


           

 พิเศษ !! ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากไร่  – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ลานสกี – ไร่สตรอเบอรี่ – เทศกาลไฟประดับ GRADEN OF THE MORNING                                                                          CALM – สวนสนุกเอฟเวอร์แลนด์ – พระราชวังด็อกกุง 

  

                 

                                     


วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เกาหลีใต้

วันที่ 2

สนามบินอินชอน – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – THE GRADEN OF MORNING CALM

วันที่ 3

ไร่สตรอเบอรี่ – ลานสกี – สวนสนุกเอฟเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติก

วันที่ 4

ไผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – พลอยอเมติส – ดิ้วตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

วันที่ 5

ละลายเงินวอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –    สนามบิน อินชอน

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

อัตราค่าบริการเดือน มกราคม – มีนาคม 2563

อัตราค่าบริการ

 

     พีเรียดเดินทาง    ราคาผู้ใหญ่  จอยแลนด์   ไม่      รวม   ตั๋ว       พักเดี่ยว
24 – 28 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000
25 – 29 มกราคม 2563

วันตรุจจีน

26 – 30  มกราคม 2563

27 – 31  มกราคม 2563

03 – 07 กุมภาพันธ์ 2563

04 – 08 กุมภาพันธ์ 2563

16,999 8,999 5,000
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

วันมาฆบูชา 

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563

    วันมาฆบูชา 

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

    วันมาฆบูชา

18,999 8,999  5,000
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2563

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

16,999 8,999 5,000
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

17,999 8,999 5,000
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563

16,999 8,999 5,000
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

17,999 8,999 5,000
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

16,999 8,999 5,000
26 ก.พ. – 01 มี. ค.  2563 

27 ก.พ.  – 02 มี.ค. 2563

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563

17,999 8,999 5,000


หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

เลสโก โอ้โห ไอซ์ฟิชชิ่ง KOREA

เกาหลีฮวาชอน โซล

16,999 25,999