เลทส์โกทิวลิปฮิปปี้ ประเทศตุระกี


                          

พิเศษ!! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมความงามภายในสุเหร่าเซนต์โซเฟีย

 ทะเลสาบเกลือ เมืองใต้ดิน  – สวนทิวลิป – สวนผีเสื้อ – หุบเขาอุชิชาร์ – ปราสาทปุยฝ้าย

 เมืองโบราณเอฟิซูส – พระราชวังโดมาบาเช่ร์ – อโคโพลิส – บ้านพระแม่มารี

ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส – เมืองโบราณเฮียบาโพลิส – เมืองโบราณเปอร์กามัน

ม้าไม้เมืองทรอย – จัตุรัสทักษิน – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สไปร์บาซ่าร์

 

           


วันที่ 1 

กรุงเทพ -สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบู ตุรกี – ถนนคนเดินอิสติคลา – คัสดีชี่ – จัตรัสทักษิน 

วันที่ 2

เมืองอิสตันบลู – สวนดอกทิวลิป – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – พระราชวังโดมาบาห์เช – ล่องเรือชมความงามช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิซดีไลท์ 

วันที่ 3

เมืองอิสตันบลู – ทาเรือกัลป์ลิโปลี – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – เมืองซานัคคาเล่ 

วันที่ 4

เมืองซานัคคัลเล่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความงามเมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโกรโปลิส – วิหารโอลิมเปียสเซซุส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี 

วันที่ 5

เมืองคูซาดาซี – เอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – ห้องสมุสเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ – ประสาทปุยฝ้าย – เมืองโราณเฮียลาโพลิส 

วันที่ 6

เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – ที่พักกองคาราวานสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ – เมืองคัปปาโดเจีย

วันที่ 7

เมืองคัปปาโดเจีย – Optional balloon – เมืองใต้ดิน – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – เมืองอังการ่า

วันที่ 8

เมืองอังการ่า – เมืองอิสตนบลู – ทะเลสาบเกลือ – สนามบินอิสตันบลู – เมืองอิสตันบลูประเทศตุรกี

Download โปรแกรมทัวร์

 

อัตราค่าบริการ เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

ราคาไม่รวมตั๋ว
 01 – 09     เมษายน       2563  28,999.-  8,999 14,999
03 – 11    เมษายน       2563

04 – 12    เมษายน       2563

05 – 13    เมษายน       2563

06 – 14    เมษายน       2563

07 – 15    เมษายน       2563

08 – 16    เมษายน       2563

 29,999.-   8,999.-        15,999
   09 – 17    เมษายน       2563   39,999.-     8,999.-        19,999
   12  – 20    เมษายน       2563  38,999.-     8,999.-       18,999   
     13  –  21    เมษายน       2563   Bus 1

     13  –  21    เมษายน       2563   Bus 2

36,999.-     8,900.-       16,999 
     14 –  22    เมษายน       2563

     15  –  29    เมษายน       2563

29,999.- 8,999.- 15,999 
    18  –  26    เมษายน       2563

    19  –  27     เมษายน       2563

28,999.- 8,999.- 14,999 
    22  –  30    เมษายน       2563 27,999.- 8,999.- 13,999
    25 เมษายน  –  03  พฤษภาคม   2563 29,999.- 8,999.- 15,999
   28 เมษายน  –  06  พฤษภาคม   2563

   29 เมษายน  –  07  พฤษภาคม   2563

   30  เมษายน  –  08  พฤษภาคม   2563

30,999.- 8,900.- 16,999
หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

เลทโก ทิวลิป ฮิปปี้ส์ Turky 9D7N

เที่ยวตุรกี บินตรง ชมเทศกาลทุ่งดอกทิวลิป อิสตันบู ซานักคาเร่ คูซาดาซี

27,999 45,999