เลสโก สาวน้อยร้อยแรงม้า เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์

 


             เมนูซีฟูู๊ต และกุ้งมังกร พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติบนบานาฮิลล์

               ตสะพานมังกร – สพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน – กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – บานาฮิล์  – สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDE – โรงเก็บไวน์ – ตลาดฮาน – เมืองฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค

                                  

                   

                 

                                 


วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานยแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน

วันที่ 2

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  – สวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ GODEN BRIDGE – โรงเก็บไวน์ – ตลาดฮาน

วันที่ 3

เมืองฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

อัตราค่าบริการเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563

อัตราค่าบริการ

 

     พีเรียดเดินทาง    ราคาผู้ใหญ่  จอยแลนด์   ไม่      รวม   ตั๋ว       พักเดี่ยว
07 –  09กุมภาพันธ์   2563

14 –  16 กุมภาพันธ์   2563

15 –  17 กุมภาพันธ์   2563

21 –  23 กุมภาพันธ์   2563

28 ก.พ. – 01 มี ค.   2563

29ก.พ. – 02 มี .ค.   2563

10,999 5,999 2,500
07 – 09 มีนาคม  2563 8,999 5,999 2,500
13 – 15 มีนาคม  2563

14 – 16 มีนาคม  2563

21 – 23 มีนาคม  2563

10,999 5,999  2,500
04  –  06   เมษายน   2563

วันจักรี

12,999 5,999 2,500
06  –  08   เมษายน   2563

09  –  11   เมษายน   2563

10,999 5,999 2,500
10  –  12   เมษายน   2563

วันสวกรานต์

13,999 5,999 2,500
11  –  13   เมษายน   2563

13  –  15   เมษายน   2563

      วันสงกรานต์

14,999 5,999 2,500
14  –  16   เมษายน   2563

     วันสงกรานต์

13,999 5,999 2,500
15  –  17   เมษายน   2563

      วันสงกรานต์

12,999 5,999 2,500
30 เม.ย. –  02 พ.ค.  2563

วันแรงงาน

 11,999 5,999 2,500
02 – 04 พฤษภาคม 2563

วันฉัตรมงคล

12,999 5,999 2,500
03 – 05 พฤษภาคม 2563

วันฉัตรมงคล

11,999 5,999 2,500


หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

เลสโก สาวน้อยร้อยแรงม้า

เวีดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

8,999 29,999