จีน ฉางชา จางเจีย เฟิ่นหวง

                        

                พิเศษ !! นั่งเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง และนั่งกระเช้าชมยอดเขาเทียนเหมินซาน

 เมืองโบราณ เฟิ่งหวง  – ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง – ชมวิวและแสงสีเสียงเฟิ่งหวง – เทียนเหมินซาน

                      ( รวมอุทยาน + กระเช้า )- จางเจี๋ยเจี๋ยไอซ์  

     และสโนว์เวิด์ล (รวมบัตรค่าเข้าและค่าชุดกันหนาวแล้ว )  –  ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สพานแก้ว – ลำธานแส้ม้าทอง 

นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮอหลง – สพานไต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป่หลง – ช้อปปิ้งเอ้าเลท          

                                  

 


วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานฉางชาหวงหัว

วันที่ 2

เมืองฉางเต๋อ – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมวิวแสงสีเฟิ่งหวง

วันที่ 3

เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจี ยเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน ( รวมรถอุทยาน + กระเช้า ) ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ รวมการโชว์จิงจอกขาว

วันที่ 4

เมืองจางเจียเจี้ย – จางเจียเจี้ยไอซ์สโนว์ ICE ANDSNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้าและชุดกันหนาวแล้ว) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปุยเจี่ย – สพานแก้ว ( รวามค่าเข้า ไป – กลับ) – ออฟชั่น!! ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู

วันที่ 5

เดินเมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้า่นยางพารา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ้อหลง – สะพานไต้หล่าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป่หลง – ร้านหยก

วันที่ 6

เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองฉางซา  – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา  – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

อัตราค่าบริการเดือน มกราคม – มิถุนายน 2563

อัตราค่าบริการ

 

     พีเรียดเดินทาง    ราคาผู้ใหญ่   ราคาเด็กอายุ

ระหว่าง 2 – 18 ปี

      พักเดี่ยว  ราคา ไม่      รวมตั๋ว
15 –  20  มกราคม  2563 13,999 16,999 4,500 9,999
05 – 10   กุมภาพันธุ์ 2563

วันมาฆะบูชา

18,999 21,999 4,500 12,999
12 – 17   กุมภาพันธ์ 2563

19 – 24   กุมภาพันธ์ 2563

16,999 19,999  4,500 10,999
26  ก.พ. – 02 มี.ค.2563

11 – 16   มีนาคม   2563

18 – 23   มีนาคม   2563

25 – 30   มีนาคม   2563

17,999 20,999 4,500 11,999
01 – 06  เมษายน  2563 18,999 21,999 4,500 12,999
08 – 13 เมษายน  2563 19,999 22,999 4,500 13,999
15 – 20 เมษายน  2563

22 – 27 เมษายน  2563

17,999 20,999 4,500 11,999
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 19,999 22,999 4,500 13,999
06 – 11  พฤษภาคม2563

วันวิสาขบูชา

17,999 20,999 4,500 11,999
13 – 18  พฤษภาคม2563

20 – 25  พฤษภาคม2563

27  พ.ค. – 01  มิ.ย. 2563

16,999 19,999 4,500 10,999
03 – 08  มิถุนายน  2563

วันเฉลิมพระชนพรรษา

19,999 20,999 4,500 11,999
10 – 15  มิถุนายน  2563

17 – 22  มิถุนายน  2563

27 – 29  มิถุนายน  2563

 16,999 19,999 4,500 10,999


หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

เลทโก เจ้ายุทธภพ เหนือเมฆ

เที่ยวจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ้งหวง ZCSX19 6D5N

13,999 25,999