ICN05 KOREA SAKURA SARANGHEA 6D3N

 

                        

 

ชมความงามซากุระ ณ เกาะยออึยโดย –  เกาะนามิ  – หอคอย N SEOUL TOWER

               อุทยานซอรักซาน – วัดชินฮึงซา  เทศกาลดอกทิวลิป 

                  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –  พระราชวังชางด็อกกุง – ตลาดเมียงดง  

                                  

                                  

 


วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เกาหลีใต้

วันที่ 2

อินชอน  – ซากุระ JAYU PARK – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ

วันที่ 3

ซอรักซัน – วัดชินฮึงซา – สวนสนุกเอฟเวอร์แลนด์ – เทศกาลดอกทิวลิปกรุงโซล – พิพิธภัณฑ์ฺสาหร่าย

วันที่ 4

ศูนย์โสม – คอสเมติก – น้ำมันสน –  พระราชวังชางดอกกุง – โซลทาวเวอร์ –   ดิ้วตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

วันที่ 5

สมุนไพรฮอกเกนามู – พลอยอมาทิส – ย่านฮงแด –  TRICK EYE + ICE GALLERY  – เกาะยออึยโด + ละลายเงินวอน – สนามบิน อินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 5

สนามบินดอนเมือง

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

อัตราค่าบริการเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563

อัตราค่าบริการ

 

     พีเรียดเดินทาง    ราคาผู้ใหญ่  จอยแลนด์   ไม่      รวม   ตั๋ว       พักเดี่ยว
04 –  09  มีนาคม  2563 17,999 9,900 5,500
05 – 10   มีนาคม  2563 16,999 9,900 5,500
06 – 11   มีนาคม   2563

07 – 12  มีนาคม  2563

11 – 16  มีนาคม   2563

17,999 9,900  5,500
12 – 17   มีนาคม   2563 15,999 9,900 5,500
13 – 18   มีนาคม   2563

14 – 19   มีนาคม   2563

18 – 23   มีนาคม   2563

20 – 25   มีนาคม   2563

21 – 26   มีนาคม   2563

17,999 9,900 5,500
17 – 22   มีนาคม   2563

19 – 24   มีนาคม   2563

16,999 9,900 5,500
22 – 27   มีนาคม   2563

23 – 28   มีนาคม   2563

16,999 9,900 5,500
25 – 30   มีนาคม   2563

27  มีนาคม – 01 เมษายน

28 มีนาคม – 02 เมษายน

17,999 9,900 5,500
26 – 31   มีนาคม   2563

29 มีนาคม – 03 เมษายน

30 มีนาคม – 04 เมษายน

31 มีนาคม – 05 เมษายน

16,999 9,900 5,500
01 – 06  เมษายน  2563

03 – 08 เมษายน  2563

18,999 9,900 5,500
02 – 07  เมษายน  2563 19,999 9,900 5,500
04 – 09  เมษายน  2563

17 – 22 เมษายน  2563

18 – 23  เมษายน  2563

21 – 26 เมษายน  2563

 

 16,999 9,900 5,500
07 – 12  เมษายน  2563

08 – 13 เมษายน  2563

22 – 27  เมษายน  2563

24 – 29 เมษายน  2563

17,999 9,900 5,500
09 – 14 เมษายน  2563 22,999 9,900 5,500
10 – 15 เมษายน  2563

11 – 16 เมษายน  2563

24,999 9,900 5,500
12 – 17 เมษายน  2563

13 – 18 เมษายน  2563

23,999 9,900 5,500
14 – 19 เมษายน  2563 21,999 9,900 5,500
15 – 20 เมษายน  2563 21,999 9,900 5,500
28 เม.ย. – 03 พ.ค.  2563

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563

19,999 9,900 5,500


หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

KOREA SAKURA SARANGHEA 6D3N

เที่ยวเกาหลี ชมซากุระ ดอกทิวลิป เดือนเมษายน 2563

16,999 25,999