ซุปตาร์บ้านหิมะ กะทะหม้อไฟ

 


             

              เยือนหมู่บ้า่นมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะ ไว้หลบหนาว ไฮไลท์ รับประทานอาหารในบ้านหิมะ สัมผัส POWDER SNOW ณ ลานสกีคิโรโระ เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ เพลิดเพลินใจในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ย่านทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ ( เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด )

     

วันที่ 1 

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

วันที่ 2

เมืองโอตารุ – คลองโอโตรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคาตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ – ลานสกีคิโรโระรีสอร์ท

วันที่ 3

หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ทะเลสาบโทยะ – บ้านหิมะณหมู่บ้านมัคคะริ – เมืองซัปโปโร 

วันที่ 4

เศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งดิ้วตี้ฟรี – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – สนามบินชิโตเซะ – เมืองฮอกไกโด

วันที่ 5

กรุงมหานคร (ดอนเมือง)

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

[อัตราค่าบริการ เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

อุณหภูมิ
    12  – 16 มกราคม       2563 

    17  – 21 มกราคม       2563 

   19  – 23 มกราคม       2563 

   24  – 28 มกราคม       2563 

26  – 30 มกราคม       2563 

 

 26,888.-  7,900 -8 ํc – 1 ํ
   14  – 18   กุมภาพันธ์       2563 

   16  – 20  กุมภาพันธ์      2563 

   21  – 25  กุมภาพันธ์      2563 

  23  – 27    กุมภาพันธ์      2563 

   28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563

   28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563

 26,888   7,900.-        -10 ํc – -2 ํ c
    06 –  10   มีนาคม     2563

    13 –  17    มีนาคม       2563

    20 –  24  มีนาคม      2563

    

 27,888.-     7,900.-       -5 ํc – 0 ํ c
หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

ซุปตาร์ บ้านหิมะ กะทะหม้อไฟ

ซุปตาร์ บ้านหิมะ กะทะหม้อไฟ

26,888 35,888