OSAKA KYOTO MIYAMA TOTTORI ซุปร์ตาซากุระ โคนัน

 


             

              เที่ยวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น ตามรอยอะนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว 

 และอสูรน้อยคิทาโร่ ชมดอกไม้เมืองหนาว สวนดอกไม้ฮานะไคโร ชมนิทรรศกาลลูกแพนิจิสเซคิ

       เยือนเมืองเก่าขาวคุราโยชิ ลิ้มรสอาหารทะเลสดอร่อย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ

            


วันที่ 1 

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินคันไซ –  วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าแม่เฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบุกิ – เกียวโต – เมืองโอซาก้า

วันที่ 3

เมืองทตโทริ – เนินทรายทดโทริ – พิพิธโคนันยอดนักสืบ – พิพิธภัณฑ์ลูกแพร – นิจิสเซคิ – ทตโตริ – เมืองคุราโยชิ – โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ สวนดอกไม้ทดโตริฮานะไคโระ

วันที่ 4

เมืองโยนาโกะ – ซากปราสาทโยนาโกะ – เมืองสะไกมินาโกะ – ถนนมิสุกิชิเกะ รุ – ตลาดปปลานะคะอุระ – ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน – เมืองโอซาก้า

วันที่ 5

หุบเขามิโนะ –  น้ำตกมิโนะ – เอ็กโปซิตี้ – ปราสาทโอซาก้า ( ด้านนอก) – ชินไซบาซึ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง)

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

[อัตราค่าบริการ เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

อุณหภูมิ
    16  – 21 มีนาคม       2563 

    17  – 22 มีนาคม       2563 

   18  – 23 มีนาคม       2563 

    19  – 24 มีนาคม       2563 

 25,888.-  8,900 10 ํc – 18 ํ
     24  – 29 ธันวาคม       2562 

   25  – 30 ธันวาคม       2562 

   26  – 31 ธันวาคม       2562 

 28,888   8,900.-        10 ํc – 18 ํ c
    27 มีนาคม   – 01 เมษายน       2563

    28 มีนาคม   – 02 เมษายน       2563

    29 มีนาคม   – 03 เมษายน       2563

    30 มีนาคม   – 04 เมษายน       2563

     31 มีนาคม   – 05 เมษายน       2563

 29,888.-     8,900.-        2 ํc – 11 ํ c
      01 – 06     เมษายน       2563  30,888.-     8,900.-       14 ํc – 22 ํ c   
     02 – 07     เมษายน       2563

     03 – 08     เมษายน       2563

31,888.-     8,900.-       14 ํc – 22 ํ c 
    04 – 09     เมษายน       2563

    05 – 10     เมษายน       2563

30,888.- 8,900.- 14 ํc – 22 ํ c 
    06 – 11    เมษายน       2563

    07 – 12     เมษายน       2563

31,888.- 8,900.- 14 ํc – 22 ํ c 
    08 – 13    เมษายน       2563

    09 – 14     เมษายน       2563

34,888.- 8,900.- 14 ํc – 22 ํ c
    10  –  15    เมษายน       2563 วันสงกรานต์ B.1

    10  –  15    เมษายน       2563                        B.2

    11  –   16    เมษายน       2563                       B.1

    11  –   16    เมษายน       2563                       B.2

    12   – 17    เมษายน       2563                        B.1

    12   – 17    เมษายน       2563                        B.2

39,888.- 8,900.- 15 ํc – 23 ํ c
13   – 18    เมษายน       2563  34,888.- 8,900.- 15 ํc – 23 ํ c
14   – 19    เมษายน       2563  33,888.- 8,900.- 15 ํc – 23 ํ c
15   – 20    เมษายน       2563  31,888.- 8,900.- 15 ํc – 23 ํ c
หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

ซุปตาร์ ซากุระ โคนัน

เที่ยวญี่ปุ่น ทะเลทรายญี่ปุ่น ตามรอยอะนิเมะโคนัน

25,888 39,888